Plattformen

Plattformen i
Lås Opp

LåsOpp-plattformen utvikles av Safe4 Security Group, hvor fokuset ligger på å ivareta samhandling i verdikjeden

Digitalt økosystem

Lås Opp er en objektiv og uavhengig tjeneste for å utveksle identitet og autorisasjon mellom hjem og tjenestetilbyder som speditør, helsepersonell eller håndverker, som ønsker adgang til en bolig for å levere noe sikkert bak en digital lås – inn døra i boligen eller i en levringsboks.

LåsOpp-plattformen er navet/bindeleddet mellom leverandører på den ene siden og lås/boks-plattformer på den andre siden. I prosjektet vil vi tilby konsumenter tilgang på denne tjenesten gjennom selskapene Keyfree, Stansefabrikken Home og PostLogi. Hver av disse tilbyr egne sluttbruker-applikasjoner for å samhandle med LåsOpp-tjenesten. Tidlig i 2022 vil også alle andre 3. parts aktører som vil kommunisere med Lås Opp tjenesten bli invitert inn med API (grensesnitt) mot egne plattformer for styring av digitale låsprodukter.

Lås Opp som tjeneste har som hovedoppgave å ivareta kommunikasjonsgrensesnittet mot tjenesteleverandører. Store aktører vil bruke egne baksystemer med integrert Lås Opp-tjeneste direkte i deres apper, mens for mindre tilbydere vil «Lås Opp Agent-app» bli tilgjengelig.

figur

Grenseløs

Løsningen vil bli tilbudt i det internasjonale markedet på tvers av landegrenser der sentralisert global håndtering erstatter reiser og transport. 

Dette kan sammenlignes med den eksponentielle veksten i bruk av videokonferanse de senere år. 

AdobeStock 358683470

Slik funker det