Meny
Låser opp Norge
Snart kan du selv bestemme hvem som kan låse opp...
Unngå stress
Det er kjedelig når en pakkelevering blir et kappløp om...

Teknologien

Om oss

Kontakt oss

Kontaktpersoner

Geir Mørk

Prosjektleder for Digitalt økosystem
Lås Opp

Safe4 Security Group AS
Senior IoT Advisor

Kontaktpersoner

Solveig Meland

Hovedprosjektleder
Lås Opp

SINTEF
Senior Research Scientist

Plattformen

Plattformen i
Lås Opp

Det digitale økosystemet i  Lås Opp bygger på Iotiliti plattformen utviklet av Safe4 Security Group

Digitalt økosystem

Lås Opp er en objektiv og uavhengig tjeneste for å utveksle identitet og autorisasjon mellom hjem og tjenestetilbyder som speditør, helsepersonell eller håndverker, som ønsker adgang til en bolig for å levere noe sikkert bak en digital lås – inn døra i boligen eller i en levringsboks.

KeyFree er plattformen som Lås Opp tjenesten bygger på. Samtidig er Keyfree én av mange plattformer tilgjengelig for konsument for anskaffelse av digitale låser med App-styring. Aktører som Homeboxx, Stansefabrikken og PostLogi har hjemleveringsbokser med selvstendige Apper som vil ha integrasjon av tjenesten i sine app. Tidlig i 2021 vil også alle andre 3. parts aktører som vil kommunisere med Lås Opp tjenesten bli invitert inn med API (grensesnitt) mot egne plattformer for styring av digitale låsprodukter.

Lås Opp som tjeneste har som hovedoppgave å ivareta kommunikasjonsgrensesnittet mot tjenesteleverandører. Store aktører vil bruke egne baksystemer med integrert Lås Opp-tjeneste direkte i deres apper, mens for mindre tilbydere vil «Lås Opp Agent-app» bli tilgjengelig.

figur

Snakker med "alle"

Ved kommunikasjon mot allerede installerte gateway’er av typen HomeGate, hvor IoT enheter, sensorikk og digitale låser styres fra, utgjør Keyfree byggesteinen som gir merverdi i det totale bildet.

Hjemme-helse

Som tilrettelegger for velferdsteknologi i hjemmet er Keyfree sentral ved å gi kommunalt, offentlig og privat helsepersonell sikker styrt adgang til private hjem.

Abonnement-tjenester

i kombinasjon med hjemmesentralen HomeGate dekker Keyfree nær sagt alle behov for tjenester til hjemmet og i hjemmet (In-Home og To-the Home Services)

KeyFree er komponenten som dekker låshåndtering i et abonnements-perspektiv og spiller en vesentlig rolle i Markedsplassen til Safe4 og etablering av gjentagende inntekter for profesjonelle produkt- og tjenesteytere.

Grenseløs

Løsningen vil bli tilbudt i det internasjonale markedet på tvers av landegrenser der sentralisert global håndtering erstatter reiser og transport. 

Dette kan sammenlignes med den eksponentielle veksten i bruk av videokonferanse de senere år.