Finansiering 

Finansieringen er et spennende spleiselag

De norske aktørene som deltar i Lås Opp har gått sammen i et spleiselag for å teste ut morgendagens leveringsløsninger.

Finansiering

I tidsrommet 2020 til 2023 skal Sintef og større markedsaktører teste ut sikker hjemlevering i det norske markedet. Dette er et samarbeidsprosjekt finansiert og utført av konsortium-partnerne Keyfree, PostNord, Komplett, PostLogi, Safe4, Nimly, Sintef, Stansefabrikken Home og Parqio.

Prosjektet Lås Opp finansieres gjennom egeninnsats og utstyr fra prosjektpartnerne . I tillegg mottar prosjektet i prosjektperioden til sammen en støtte på NOK 11 mill. fra Forskningsrådet gjennom Pilot-T-ordningen. Totalbudsjettet i prosjektet er NOK 30 mill.

Investeringene skal bidra til å utvikle sikre løsninger for standardisert adgangskontroll til bolig, leveringsboks, og alternativt leveringssted. Dette vil gi huseier full kontroll over adgangskoder, tidsstyring og registrering av hendelser for hjemleveringstjenester som pakker, matvarer og adgangsstyring for håndverkere og helsepersonell.