Partnere tester ut leveranser
bak digital lås

Lås Opp er et 3 års forskningsprosjekt som skal utvikle og evaluere et digitalt økosystem for levering av varer og tjenester som fremmer enkel, effektiv og sikker leveranselogistikk til private hjem. Løsningen er brukervennlig, tidsbesparende og enkel for boligeier som selv ikke trenger å være hjemme når leveransen gjennomføres.

I prosjektets første fase skal det utvikles APIer (grensesnitt) som muliggjør at de ulike partneres systemer «snakker sammen» inn mot en sentral teknologiplattform. I neste fase utvikles et såkalt SDK (Software Development Kit) eller en universal verktøykasse som sikrer et åpent system hvor alle interesserte aktører kan samhandle med Lås Opp løsningen.

Boligeier har full kontroll på hvem som kommer og går i hjemmet via App, og kan tildele adgangskoder til hjemmet eller leveringsboksen plassert utenfor hjemmet.
Bak prosjektet står store norske og internasjonale aktører innen Forskning, IoT – Tingenes Internett, Sikkerhet, Netthandel, Logistikk, transport og digitale låsesystemer.

SINTEF

SINTEF er et bredt, flerfaglig forskningsinstitutt med internasjonalt ledende spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF utfører forskning som FoU-partner for næringsliv og forvaltning og er blant de største instituttene for oppdragsforskning i Europa. SINTEF har bred kompetanse om nye mobilitetsløsninger, både når det gjelder persontransport og varetransport. Gjennom tidligere prosjekter har SINTEF opparbeidet solid erfaring med utvikling av tjenestemodeller og verdinettverk, brukerkartlegginger og evaluering av tiltak og løsninger i transportsystemet. I prosjektet Lås opp vil SINTEF være ansvarlig for evaluering, analyse og realisering av innovasjonen.

Konsortie deltaker

Safe4 Logo

Safe4 tilbyr IoT (Internet of Things)-baserte tjenester og løsninger innen sikkerhet, smart styring og helse, og er leverandør til store skandinaviske og globale kunder innen telecom, energi, sikkerhet, bredbånd / kabel-TV, helse/omsorg, forsikring, samt lokale sikkerhetsleverandører.
Lås opp vil benytte Safe4s digitale IoT Plattform utviklet i Norge, og som tilbyr styring av digitale låser/bokser gjennom en gateway (hussentral). Plattformen til Safe4 tilbyr også en sluttbrukerapplikasjon som skal benyttes for kommunikasjon med sluttbruker ifm godkjenning av leveransene.

 

Konsortie deltaker

postnord

PostNord er en del av det nordiske konsernet PostNord. PostNord er 60 pst eid av den svenske staten og 40 pst av den danske staten. 

Samlet omsatte PostNord AS og øvrige datterselskaper i Norge for ca. 4,2 mrd. NOK i 2019. I Norge har selskapet har ca. 1500 ansatte i Norge, 1000 biler og utlevering av pakker ved 1600 hentesteder. 

PostNord har en stor del i Lås Opp prosjektet ettersom det er deres transportører som vil benyttes for å levere pakker ut til kundene.

 

Konsortie deltaker

komplett

Komplett Services er en del av Komplett Group, som har holdt på med netthandel siden 1996 og er en ledende netthandelsaktør i Norden. Elektronikk er det viktigste produktsegmentet. Komplett Group selger både til konsumenter og til bedrifter. Komplett Services AS er driftsselskap i Norge, med ansvar bl.a. for hovedlager og logistikkfunksjoner. Komplett ønsker å tilby sine kunder en bekymringsfri levering og er meget opptatt av å få på plass en god og sikker hjemleveringsløsning.

Konsortie deltaker

SFHome Horizontal Blue Gray

Stansefabrikken Home utvikler og selger egenutviklede post- og pakkekasser laget av stål. Bedriften har en meget stor markedsandel i Norge på postkasser, og har i tillegg til egne produkter et sett med agenturer fra anerkjente europeiske produsenter. Stansefabrikken Home har egenutviklede digitale løsninger for post-/pakke- og hjemleveringsløsninger, og har samtidig et bredt samarbeid med Postlogi på kompletterende løsninger. Stansefabrikken Home har tro på at digitalisering vil gi de mest effektive løsningene for varedistribusjon, og har en ambisjon om å være en ledende leverandør av stålkasser for dette markedet.


Konsortie deltaker

LOGO POSTLOGI

Postlogi er en teknologibedrift fra Bergen som har utviklet en batteridrevet, elektronisk lås for integrasjon i låsbare skap. I tillegg har selskapet utviklet et komplett software system for administrasjon og kodeutveksling inkl apps for en trygg distribusjon av pakker helt hjem til ytterdøren din. Konseptet er kalt Nabox.no. Låsene inngår som bestandel i Stansefabrikken Home sine postkasser. I tillegg leveres låsene til kunder i Spania og Benelux. Gjennom deltakelse i prosjektet Lås opp og den planlagte piloten, ønsker Postlogi å opparbeide seg ytterligere kunnskap om sluttbrukers ønsker og prioriteringer, for derigjennom å utforske og styrke mulighetene for kommersialisering og skalering av egen teknologi.

Konsortie deltaker

Forskningsradet logo svart

Forskningsrådet jobber for et samfunn der forsking blir skapt, brukt, utfordret, verdsatt og delt av alle slik at det faktisk bidrar til omstilling og et mer bærekraftig samfunn. Prosjektet Lås Opp finansieres gjennom egeninnsats og utstyr fra prosjektpartnerne, og i tillegg mottar prosjektet i prosjektperioden til sammen en støtte på NOK 11 mill. fra Forskningsrådet gjennom Pilot-T-ordningen. Investeringene skal bidra til å utvikle sikre løsninger for standardisert adgangskontroll til bolig, leveringsboks, og alternativt leveringssted.

Keyfree

Keyfree har som målsetning å skape en tryggere og mer effektiv hverdag for små og mellomstore bedrifter, private boliger, hytter samt for borettslag og sameier. Med digitale låser koblet til Keyfree vil du alltid kunne gi tilgang og ha tilgang til din eiendom.

Keyfree ble etablert med mål om å tilby en kostnadseffektiv, brukervennlig tilgangsstyring og nøkkelfrie tilganger til dører og fellesdører. Keyfree jobber også mot å knytte systemet mot tredjeparter, som for eksempel vaskehjelp, hjemlevering av pakker og andre hjemleveringstjenester ved bruk av digitale nøkler. Dette skal gjøres på en enkel og sikker måte og derfor er Keyfree en del av Lås Opp-prosjektet.

Nimly

Nimly er et innovativt norsk selskap, ledende på biometriske og elektroniske låse- og sikkerhetssystemer. Vi utvikler løsninger for de som ønsker en enklere måte å låse og låse opp, og skaper på den måten et tryggere hjem.

Nimly er en del av RCO Security AB, som eies av Axel Johnson Group. Vi har produsert elektroniske låser i Skandinavia siden 2009, med fokus på design og kvalitet. Vårt sortiment inneholder løsninger som dekker de aller fleste behov, som for eksempel styring av fellesdør, garasjeport, hoveddør, leilighetsdør og innvendig dør. Markedets enkleste montering, utfyllende montasjeveiledning og god pris, gjør at våre produkter blir godt mottatt i det nordiske markedet.

Inlet logo gronn

Inlet er en integrasjonsplattform for digitale lås og adgangskontrollsystem. Gjennom plattformen fremskynder Inlet digitaliseringen i markeder hvor aksess er et viktig element. Ved å integrere med Inlets skytjeneste får andre aktører mulighet til å automatisere adgang via alle typer digitale lås og adgangskontrollsystem. Skytjenesten fungerer som et API-bibliotek og forenkler integrasjonsprosessen. Dette sparer både startups og etablerte selskaper for tid og utviklingskostnader. Slik blir det enklere å ta nye innovasjoner til markedet. Dette er også Inlets rolle i Lås Opp-prosjektet – å sørge for at flyten gjennom porter, dører og postkasser er sømløs og enkel for alle involverte.

Parqio

Parqio er et norsk selskap som leverer en komplett løsning for fellesgarasjer i bolig- og næringsbygg. Parqio leverer tilgangskontroll og administrasjon av garasjene slik at ledig kapasitet kan leies ut, og tjenestetilbydere kan få enkel og sikker tilgang til garasjen. Parqio har egenutviklet utstyr som styrer og henter data fra porten, samtidig som de som skal ha tilgang kan velge hvordan de vil åpne porten (oppringning, app og automatisk åpning). Med integrasjon mot LÅSOPP kan tjeneste- og logistikkaktører få tilgang til p-plass og levere varer og tjenester i eller via garasjen. Parqio har som mål å digitalisere og verdiøke eksisterende og nye fellesgarasjer til å bli mobilitets- og tjenestesentre.

Ikomm green

Ikomm er en komplett IT-avdeling og leverer driftstjenester knyttet til datasenter, rene skytjenester og hybridløsninger. De har snart nådd 20 år som IT-avdeling til norske kommuner og følger digitaliseringskappløpet tett. Sammen med Eidsiva Bredbånd har Ikomm inngått et forskningssamarbeid kalt ioMt for å undersøke mulighetene for en bærekraftig teknologisk løsning til Lillehammer kommunes innbyggere. Sammen skal ioMt og Lås Opp fokusere på mulighetsområdet for samkjøring og bruk av data, og eksisterende teknologi hos tjenestemottakere. I begge prosjektene skal det identifiseres tillitsmessige og tekniske barrierer for tjenester til og i hjemmet, hvor også praktiske løsninger skal foreslås og prøves ut.

Vil dere være med?
Partnere

Vi ønsker flere tjenesteytere velkommen i prosjektet.
Vennligst ta kontakt. Se kontaktpersoner

Takk,
Din henvendelse har blitt sendt

Noen ganger kan ting gå galt?

Skulle du ikke motta en kopi av din henvendelse på din mail, kan det hende at den har havnet i din søppelkasse. Sjekk derfor om mailen kan ha havnet der.

Vi vil kontakte deg så snart vi kan.