Kontaktpersoner for prosjektet

Geir Mørk
Prosjektleder for Digitalt økosystem
geir mork
Safe4 Security Group AS
Senior IoT Advisor
+47 46624129
Solveig Meland
Hovedprosjektleder
MelandSolveig 7032
SINTEF
Senior Research Scientist
-
Kåre Arthur Trobe
Styringsgruppemedlem
kare arthur red
Homeboxx AS
Co-founder og CEO
+47 92694400
Trond Bergstuen
Styringsgruppemedlem
TrondBergstuen bilde
Stansefabrikken Home AS
Daglig leder
+47 458 87 080
Styrk Opheim
Postlogi AS
Postlogi AS, daglig leder
+47 91866569
Tore Henneli
Postlogi AS
Postlogi AS, teknisk sjef
+47 92263146

Kontaktpersoner nevnt over fungerer som de primære kontaktpersonene for media, myndigheter og andre interesserte.
Underveis i prosjektet vil flere kontaktpersoner kunne fremkomme her.